ความเป็นส่วนตัว นโยบาย

Pokkt มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์ม (แพลตฟอร์ม)คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (Privacy Policy) จะอธิบายชนิดของข้อมูล Pokkt ที่รวบรวมและ Pokkt ทำอะไรด้วย เมื่อใช้หรือเข้าชมแพลตฟอร์มคุณยอมรับ (i) ข้อกำหนดและนโยบายที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ และ (ii) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุถึงความเป็นส่วนตัวของ Pokkt และหลักปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลรวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของ Pokkt การทำงานของ Pokkt และวิธีการที่เทคโนโลยีของ Pokkt โต้ตอบกับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสามแห่ง:

 1. ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อ www.Pokkt.com (ผู้เยี่ยมชม)
 2. สมาชิกที่ลงทะเบียนของแพลตฟอร์ม (สมาชิก (s))
 3. ผู้ใช้เว็บที่คลิกข้อเสนอแบนเนอร์หรือการเสนอขาย Pokkt อื่น ๆ (ผู้ใช้ปลายทาง)

1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้

Pokkt เก็บรวบรวมจากข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของสมาชิก (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) คุณรับทราบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยสมัครใจเพื่อให้ Pokkt สามารถให้คุณเข้าถึงคุณลักษณะคุณลักษณะการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สมาชิกได้รับจาก Pokkt หรือได้รับผ่านการใช้แพลตฟอร์มซึ่งอาจใช้เพื่อระบุตัวคุณโดยเฉพาะและอาจรวมถึงชื่อชื่อสถานที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หรืออีเมลของคุณ

2. ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. Pokkt จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ IP เนื้อหาและหน้าต่างๆที่คุณเข้าถึงบนแพลตฟอร์มและวันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชมแพลตฟอร์มเส้นทางที่ถ่ายและเวลาที่ใช้ในเว็บไซต์และเพจระหว่างการเข้าถึงและ การใช้แพลตฟอร์ม
 2. Pokkt รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ IP และข้อมูลเว็บอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ
 3. Pokkt จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ IP รหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำใครเว็บไซต์ที่เขามาจากการแสดงผลจำนวนคลิกและข้อเสนอ / งานทั้งหมดข้อเสนอแนะการคลิกและการทำข้อเสนอ / งานเสร็จสมบูรณ์ รวบรวมตามฐานข้อมูลประชากรที่รวม (ต่ออายุเพศและประเทศ)

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมโดย Pokkt ภายใต้ส่วนที่ 2 (i) ถึง (2) (iii) ข้อมูลส่วนบุคคล (non-Personal Information) ถูกใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของ Pokkt เพื่อระบุวิธีการปรับปรุงแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบ และนำเสนอผู้ใช้ที่มีข้อเสนอและ / หรือแบนเนอร์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับเขา

การเลือกใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์ ในอุปกรณ์แอนดรอยด์เพื่อเลือกไม่ใช้บริการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมของเราคุณสามารถทำได้ดังนี้:

3. การใช้ตัวระบุดิจิทัล

Pokyst จะใช้ตัวระบุดิจิทัล (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) โดยอัตโนมัติเพื่อติดตามกิจกรรมการระบุความปลอดภัยและ / หรือลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยใช้ตัวระบุดิจิทัล Pokkt ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่าน Digital Identifiers และอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มจัดการแพลตฟอร์มการติดตามการเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มและรวบรวมข้อมูลประชากรทั้งหมดเกี่ยวกับผู้เข้าชมเพื่อให้ Pokkt สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มได้อย่างต่อเนื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงการใช้ตัวระบุดิจิทัลโดย Pokkt และไม่ครอบคลุมถึงการใช้ตัวระบุดิจิทัลโดยบุคคลที่สาม (เช่นผู้ลงโฆษณา) ที่อาจได้รับการโปรโมตผ่านแพลตฟอร์ม (ตัวระบุดิจิทัลจะใช้สำหรับผู้ใช้แพลตฟอร์มทั้งหมด)

Cookies หมายถึงข้อมูลที่เว็บไซต์วางไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อให้สามารถจดจำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณได้ในภายหลัง (ยิ่งเทคนิคเป็นข้อมูลสำหรับการใช้งานในอนาคตที่จัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ด้านไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์)

เว็บบีคอน หมายถึงภาพ GIF โปร่งใสที่ช่วยให้ Pokkt สามารถนับจำนวนการดูหน้าเว็บและเรียกค้นข้อมูลจาก Cookies Pokkt ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวระบุดิจิทัล หมายถึงคุกกี้หรือเว็บบีคอน

4. ความปลอดภัย

Pokkt ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวม ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Pokkt จะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับ Pokkt รักษานโยบายด้านความปลอดภัยภายในโดยคำนึงถึงความลับของข้อมูลของคุณ

ในขณะที่ Pokkt ได้ดำเนินการมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้โปรดทราบว่า (i) ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุก และ (ii) ข้อมูลที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มอาจต้องผ่านหลายระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น Pokkt ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยหรือความลับของข้อมูลที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์และคุณรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารดังกล่าว

5. การแชร์ข้อมูล

Pokkt สามารถใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ (รวมข้อมูล) ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดุลพินิจของ บริษัท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิ่งต่อไปนี้:

 1. การแบ่งปันข้อมูลกับ บริษัท ในเครือ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับ บริษัท ในเครือรวมถึงการเก็บรวบรวมการใช้และการแบ่งปันข้อมูล
 2. การแบ่งปันข้อมูลกับผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Pokkt (หรือ บริษัท ในเครือ)
 3. ใช้ผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มด้วยองค์ประกอบเพิ่มเติมของบริการของ Pokkt

6. ลิงค์ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มอาจเสนอลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์อื่น ๆ มีข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของตัวเอง หากคุณเลือกที่จะเข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้คุณควรอ่านนโยบายที่ควบคุมเว็บไซต์นั้น ๆ

7. การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาต

Pokkt จะไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามยกเว้นที่กฎหมายคำสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดหรือต้องอาศัยเจตนาสุจริตว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเพื่อปกป้องสิทธิของ Pokkt เมื่อเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นในการระบุติดต่อหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่อาจก่อให้เกิดการแทรกแซงสิทธิของ Pokkt หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

8. การแก้ไข

Pokkt อาจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกโพสต์ในหน้านี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อทบทวนข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ปัจจุบัน การที่คุณใช้แพลทฟอร์มอย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างสมบูรณ์

9. ความรับผิดชอบต่อ Pokkt ต่อความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรใช้หรือเข้าใช้แท่นวางในเวลาใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ

Pokkt ไม่ได้รวบรวมหรือรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยเจตนาจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หาก Pokkt รู้ว่าข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้รับการเก็บรวบรวมไว้ในหรือผ่านแพลตฟอร์มแล้ว Pokkt จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการลบข้อมูลนี้

หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ใช้แพลตฟอร์มนี้โปรดติดต่อ Pokkt ที่ contact@Pokkt.com ลบข้อมูลของเด็กนั้นออก

10. การเลือกและการเลือกไม่ใช้

เราเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของคุณดังนั้นเราจึงมีตัวเลือกต่อไปนี้ในการควบคุมโฆษณาที่ตรงเป้าหมายที่คุณได้รับและวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ:

การเลือกใช้อุปกรณ์ iOS

ในอุปกรณ์ Apple คุณสามารถเลือกไม่ใช้บริการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมได้คุณสามารถทำได้ดังนี้:

 1. คลิกที่การตั้งค่า -> ทั่วไป -> เกี่ยวกับ -> การโฆษณา
 2. การ จำกัด การติดตามโฆษณาเป็น เปิด

ระบบของเราออกแบบมาเพื่อให้ความเคารพต่อทางเลือกของคุณและไม่ใช้ข้อมูลเพื่อให้การโฆษณาตามความสนใจเมื่อตั้งค่านี้ไว้ อีกครั้งคุณควรปรึกษาเว็บเพจการสนับสนุนของ Apple และคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าที่ใช้งานล่าสุด

การเลือกใช้อุปกรณ์แอนดรอยด์

ในอุปกรณ์แอนดรอยด์เพื่อเลือกไม่ใช้บริการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมของเราคุณสามารถทำได้ดังนี้:

 1. เปิดแอปการตั้งค่า Google บนอุปกรณ์ของคุณ
 2. เลือกโฆษณา
 3. ตั้งรหัสโฆษณาใหม่ หรือ
 4. เลือกไม่ใช้โฆษณาตามความสนใจ

ระบบของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความเคารพกับตัวเลือกเหล่านี้ที่ส่งผ่านอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ อีกครั้งโปรดศึกษาการตั้งค่าและคำแนะนำสำหรับข้อมูลการตั้งค่าล่าสุดของ Google

11. การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สมาชิกสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลและการกำหนดลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลโดยการเข้าถึงหน้ารายละเอียดบัญชีของตนในเมนูบัญชีของฉันในแพลตฟอร์มหรือโดยการส่งอีเมลไปที่ contact@Pokkt.com. ในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้สมาชิกอาจได้รับข้อความอีเมลบางครั้งจาก Pokkt

12. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดส่งอีเมลไปที่contact@Pokkt.com. หากคุณเชื่อว่า Pokkt ไม่ปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณหรือคุณมีคำถามหรือข้อกังวลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคุณสามารถเขียนถึง Pokkt ตามที่อยู่หรือ e-mail ต่อไปนี้: contact@Pokkt.com.

คุณยอมรับและยอมรับว่าข้อพิพาทใด ๆ เหนือความเป็นส่วนตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกันหากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไประหว่างคุณและ POKKT กับแพลตฟอร์ม (รวมถึงข้อจำกัดความเสียหาย)